Mediation bij letselschade

Het kan voorkomen dat je we als slachtoffer niet uitkomt met de verzekeraar van de tegenpartij. Bijvoorbeeld als omdat jullie het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding. In zulke gevallen kan geprobeerd worden om de zaak op te lossen met behulp van mediation. Door middel van gesprekken met een mediator wordt samen naar een oplossing toegewerkt.

Bij mediation wordt de zaak niet voorgelegd aan een rechter maar aan een mediator. Dat is iemand die in gesprek met beide partijen probeert een oplossing te creëren. De mediator wordt ingeschakeld op verzoek van beide partijen. De kosten worden meestal gedragen door de verzekeraar, zeker wanneer hij de mediation heeft voorgesteld. Mediation is met name zinvol bij discussies die niet zozeer gericht zijn op juridische argumenten maar worden bepaald door emotie of indrukken die in de loop der tijd zijn ontstaan. Dat kan zowel bij de verzekeraar het geval zijn als ook bij jou als slachtoffer. Vaak lukt het daardoor niet het eens te worden over de hoogte van de schadevergoeding.

Geen oordeel maar open discussie

Anders dan een rechter geeft de mediator geen oordeel over de discussie. Hij gaat met beide partijen in gesprek over de letselschadezaak. Soms tegelijk, soms apart van elkaar. De mediator geeft tijdens die gesprekken inzicht in de sterke kanten van een standpunt, maar ook in de zwakke kanten. Hij beslist dus niet wie gelijk heeft of juist niet. De mediation komt tot een einde wanneer beide partijen tot een oplossing zijn gekomen. In dat geval wordt het bereikte akkoord schriftelijk vastgelegd. Dit akkoord is bindend. Als er geen oplossing wordt gevonden waarmee beide partijen akkoord gaan, kan alsnog een juridische procedure worden gestart.


Meld je ongeval…