Kort geding bij letselschade

Als er sprake is van spoedeisend belang wordt er soms gebruik gemaakt van een zogenaamde kort geding procedure. Zo'n procedure vindt plaats bij de rechtbank en wordt geleid door de voorzieningenrechter.

Spoedeisend belang wil zeggen dat de uitslag van een normale procedure niet kan worden afgewacht. Bijvoorbeeld omdat de financiële nood zo hoog is, dat je als slachtoffer niet langer op een voorschot van de verzekeraar kunt wachten. In dat geval kun je de rechter via een kort geding vragen de verzekeraar te veroordelen tot betaling van een (substantieel) voorschot. De voorzieningenrechter - dat is in de regel de president of vice president van de rechtbank - komt snel tot een oordeel. Meestal binnen twee tot vier weken nadat de zaak door partijen mondeling tijdens een speciale rechtszitting is toegelicht.


Meld je ongeval…