Schadeclaim indienen

Vaak lukt het om een letselschadezaak buiten de rechter om tot een bevredigend einde te brengen. Als jij er niet uitkomt met de tegenpartij kan gebruik gemaakt worden van mediation. In het ergste geval komt het tot een rechtszaak.
Lees verder
Als je schadevergoeding wil eisen voor letselschade is het belangrijk om tijdig te beginnen met het verzamelen van bewijs. Je moet namelijk zowel aansprakelijkheid, letsel en schade kunnen bewijzen.
Lees verder
In ons rechtssysteem geldt dat degene die beweert dat een ander aansprakelijk is voor schade en daarvoor schadevergoeding eist, dat zal moeten bewijzen. Het wel of niet kunnen leveren van overtuigend bewijs bepaalt het succes van de letselschadeclaim.
Lees verder
Als de aansprakelijkheid eenmaal vaststaat, dan moet je als slachtoffer bewijzen dat je letsel én schade hebt opgelopen. En dat dit een direct gevolg is van het ongeval of de fout van de aansprakelijke partij.
Lees verder
In de meeste gevallen lukt het om een letselschadezaak buiten de rechter om tot een bevredigend einde te brengen. Deze afhandeling buiten de rechtbank om noemen we het 'minnelijke traject'. Zo'n proces staat uit verschillende fases.
Lees verder
Je hebt door toedoen van een ander letsel en schade opgelopen. Of iemand heeft jou aansprakelijk gesteld voor letselschade. Hoe gaat zo’n letselschadezaak dan in zijn werk? Vaak lukt het om een letselschadezaak buiten de rechter om te begeleiden en tot een bevredigend einde te brengen. Zo’n proces bestaat uit verschillende stappen.
Lees verder
Word je het niet eens met de verzekeraar? Dan kan de zaak worden voorgelegd aan een rechter. Deze juridische procedure verloopt voornamelijk schriftelijk, via advocaten. Je moet er op rekenen dat zo’n procedure jaren in beslag kan nemen, en dat de uitkomst onzeker is.
Lees verder
Als er sprake is van spoedeisend belang wordt er soms gebruik gemaakt van een zogenaamde kort geding procedure. Zo’n procedure vindt plaats bij de rechtbank en wordt geleid door de voorzieningenrechter.
Lees verder
Korte beschrijving
Lees verder