Rechtstreeks vorderingsrecht

Bij verkeersongevallen is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (de WAM) van kracht. Deze wet bepaalt dat je als slachtoffer na een aanrijding een zogenaamd rechtstreeks vorderingsrecht hebt. Hiervan kun je slechts 3 jaar gebruik maken.

Verzekeraar is aanspreekpunt claim

Dat wil zeggen dat je de bestuurder van de auto, bus of vrachtwagen die je heeft aangereden niet persoonlijk aansprakelijk hoeft aan te stellen. Je kunt je rechtstreeks tot zijn verzekeraar wenden om je schade te claimen.

Schadeclaim binnen 3 jaar indienen

Van dit rechtstreeks vorderingsrecht kun je binnen drie jaar na de aanrijding gebruik maken. Daarna verjaart dit recht en hoeft de verzekeraar jouw claim dan niet meer in behandeling te nemen. Als jij als slachtoffer de claim tijdig indient kan het zijn dat het vervolgens lang duurt om de schade vast te stellen. Je hoeft je dan geen zorgen te maken om verjaring. De wet (WAM) bepaalt dat de vordering niet kan verjaren zolang partijen met elkaar in onderhandeling zijn.


Meld je ongeval…